O firmě

Historie a současnost farmy

Zemědělská farma Rysových se nachází v obci Soběslavice v severních Čechách v Libereckém kraji. Obec se nachází v nadmořské výšce 320 metrů a první písemná zmínka o vesnici je z roku 1371.

Počátky vzniku této farmy se datují již před 250 lety. Po válce patřila farma mezi ukázkové podniky. Byla zajímavá pro tuzemské i zahraniční zemědělce. Základní a nejdůležitější činností farmy byl plemenný chov krav a také koní.

 

Na nedalekých polích se pěstoval len a jetel na semeno, brambory, cukrová řepa a hlavně obilí. Součástí farmy byla i hospoda s tanečním sálem využívaným také pro hraní divadla. Opona používaná při divadelních představeních přestála i 40letou správu komunistů a je na farmě dochována dodnes. V současné době hospoda ani sál nefungují. Celá budova je využívána k obytným účelům.

 

Současná podoba farmy vznikla v roce 1991, kdy majitelé začali znovu hospodařit na navráceném majetku v rámci restitučních nároků a od počátku se zabývají živočišnou a rostlinnou výrobou. Hlavní specializací se stala živočišná výroba - chov skotu s mléčnou produkcí. Farma začínala v restitučních budovách s 40 kusy hovězího dobytka a hospodařila na 50ha vlastní půdy. V roce 1997 byla do činnosti uvedena stodola přestavěná na stáj pro dojnice s volným ustájením. Postupným pronajímáním pozemků se výměra pozemků zvětšila na dnešních 120ha zemědělské půdy.

Dalším důležitým mezníkem v historii farmy byl vstup České republiky do Evropské unie. Díky otevření hranic a trhu EU vznikla pro farmáře možnost dodávat mléko do zahraničí. Farma tuto možnost využila a mléko dodává do drážďanské mlékárny Müller. Je to velký zahraniční odběratel, který zaručuje jistotu a poskytuje také určité výhody. Například motivuje své dodavatele k vyšší kvalitě mléka tím, že nabídne vyšší cenu, pokud dodrží obsah jednotlivých složek (tuk a bílkovina) v mléce.