Rostlinná výroba

Zemědělská farma Rys hospodaří v obilnářské oblasti na výměře 120 ha zemědělské půdy, které leží v katastrálních územích Soběslavice, Stříšovice, Svijanský Újezd a Kobyly v okrese Liberec. Hlavním úkolem rostlinné výroby je zajištění dostatečného množství kvalitního krmení pro živočišnou výrobu. Z tohoto důvodu jsou pěstovány krmné obiloviny, víceleté pícniny a kukuřice na siláž. Na farmě se i v dnešní době minimalizace zpracování půdy uplatňuje konvenční zpracování půdy. Tato metoda je založena na mělké až středně hluboké orbě, s předešlou podmítkou strniště.